ATESTA – NDT servis s.r.o.

top-ndtje nezávislá organizace specializující se na nedestruktivní zkoušení materiálů a inspekční činnost v oblasti výroby a výstavby zařízení a kontrolu životností provozních jednotek nebo jejich součástí. Jsme partnery pro naše klienty v oblasti zajišťování jakosti a kvality výroby, dodávek a provozu zařízení nebo jejich komponent

Firma  ATESTA – NDT servis s.r.o. byla založena jako společnost s ručením omezeným u Krajského soudu v Hradci Královém, obchodní rejstřík- spisová zn.C, vložka 22730.Je přímým nástupcem firmy Petr Jonáš – ATEST.

ndtSlužby jsou nabízeny při výstavbě, výrobě, v provozu, údržbě a rekonstrukcích zařízení a technologických celků nebo komponent. ATESTA – NDT servis s.r.o. je držitelem povolení SÚJB k nakládání a vlastnění a provozu zařízení se ZIZ (zdrojem ionizujícího záření) na přechodných pracovištích po celé ČR.Máme odborníky pracujícími jako Znalci v oboru NDT pro KS Hradec Králové.

Firma  ATESTA – NDT servis s.r.o. je mnohaletým obchodním partnerem firem zabývajících se výrobou zařízení pro větrné elektrárny, a spolupracuje na zajištění jakosti  vstupních komponentů a výrobků tyto komponenty využívající , v rámci zemí EU.

ATESTA – NDT servis s.r.o. poskytuje NDT služby v průmyslových odvětvích energetiky, rafinériích, energetickém průmyslu, strojírenství, automobilovém průmyslu, dopravy a infrastruktury. Firma vlastní Souhlas Českých drah, k provádění nedestruktivních zkoušek materiálů a svarových spojů ocelových mostních konstrukcí pro České dráhy v rozsahu metod:

PROZAŘOVÁNÍ (RT)

ULTRAZVUKOVÉ ZKOUŠENÍ (UT)

KAPILÁRNÍ METODY (PT)

MAGNETICKÁ METODA

PRÁŠKOVÁ (MT)

VIZUÁLNÍ ZKOUŠENÍ (VT)

© 2015 ATESTA NDT SERVIS s.r.o. | webcode volis.cz