logo_iso_9001Uvědomujeme si, že spokojenost současných a potenciálních našich zákazníků a ostatních zainteresovaných stran je základním předpokladem existence a postavení firmy na trhu v rámci regionu, ČR  a  států EU. Politika jakosti je součástí naší obchodní politiky a naším záměrem je trvalé uspokojování potřeb, požadavků a překračování očekávání zákazníků firmy. To považujeme spolu s péčí o jakost poskytovaných služeb za prioritu, která je věcí nejen vedení firmy, ale i všech zaměstnanců bez výjimky.

Se zavedením systému jakosti ISO 9001:2001  jsme zvýšili  nároky na naše dodavatele a jejich způsobilost vyhovět našim požadavkům. Obchodní vztahy budujeme na principech vzájemné důvěry a výhodnosti.

Našim zákazníkům  nabízíme příjemné vystupování, profesionální a rychlé jednání a kvalitní služby za optimální ceny. Na tom pracujeme společně se zaměstnanci ve smyslu naplňování naší vize: „Spokojený zákazník, prosperující firma“.

Soustavným technickým zdokonalováním a postupnou modernizací firmy budujeme v daném oboru moderní dynamicky se rozvíjející firmu střední velikosti. Soustavným zdokonalováním všech řídících a technologických procesů chceme v co největší míře potlačit výskyt nepřesností na našich produktech.Stálou a systematicky vedenou komunikací s našimi zákazníky chceme ještě lépe než dosud poznat jejich potřeby a spolupracovat s nimi v zavádění nových technologií NDT zkoušek. Jsme partnery pro naše odběratele v zavádění a udržování vysoké kvality jejich výrobků a služeb.

© 2015 ATESTA NDT SERVIS s.r.o. | webcode volis.cz